11 October 2011

Rakyat Malaysia Terancam


Rakyat Malaysia Terancam 
Penyakit Jantung
1 daripada setiap 6 kematian 
di Hospital Kerajaan
Disebabkan Penyakit Jantung

Sumber :
Fakta Kesihatan 2008,
Kementerian Kesihatan Malaysia.


0 comments:

Post a Comment