29 November 2011

Posted by CF Nur Farizan on November 29, 2011

Sejarah membuktikan ramai lelaki 
berjaya kerana ada wanita di 
sampingnya. Wanita memang penting 
dalam kehidupan seseorang lelaki.