5 November 2012

Qalbu

Kebahagiaan adalah satu perkara yang abstrak
yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak boleh
ditukar, ditimbang atau dibeli dengan wang dan
harta, tetapi kebahagiaan adalah satu
anugerah ALLAH dan rahmat ALLAH.


0 comments:

Post a Comment