15 November 2012

Posted by CF Nur Farizan on November 15, 2012


Janganlah kamu merasa, bahawa rezekimu 
terlambat datangnya, kerana sesungguhnya 
tidaklah seseorang hamba akan mati,
 hingga telah datang kepadanya rezeki 
terakhir (yang telah ditentukan) 
untuknya, maka tempuhlah jalan 
yang baik dalam mencari rezeki, 
iaitu dengan mengambil yang halal 
dan meninggalkan yang haram.

(HR Ibnu Majah, dan al-Hakim, 
serta disahihkan oleh al-Albani)