18 June 2014

Bidang Tugas Pembantu Tadbir di Universiti Malaya


Tugas dan Tanggungjawab:

  • Menjalankan kerja-kerja perkeranian dalam pentadbiran
  • Membantu bagi semua kerja pentadbiran am antaranya pemfailan, penyediaan laporan, fotokopi dan menguruskan surat-menyurat;
  • Membantu dalam tugas-tugas penyediaan dokumen, mendapatkan maklumat dan mengemas kini maklumat-maklumat yang berkaitan; dan
  • Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasalink pautan jobs.jobstreet.com.my


0 comments:

Post a Comment