10 June 2014

Posted by CF Nur Farizan on June 10, 2014
http://spa.pahang.gov.my


Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Pahang (SPANP) ditubuhkan pada tahun 1960 mengikut Enakmen Suruhanjaya No.22/1960. Kemudian Enakmen SPANP 22/1960 dimansuhkan dan digantikan dengan Enakmen SPANP No. 7/991 yang mula berkuatkuasa mulai 1 Januari 1990.

Visi
Menjadikan SPANP sebuah agensi yang terunggul menjelang 2020

Misi
Memilih dan melantik anggota perkhidmatan awam yang berkualiti bagi memenuhi keperluan dan pembangunan Negeri Pahang

Antara objektif dan Kualiti SPANP

SPANP menetapkan objektif kualiti seperti berikut:-

Memastikan pemohon / calon mendapat keratan akuan Borang SPA.PHG.2 (Permohonan Jawatan) dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh permohonan diterima SPANP

Baca lagi di spa.pahang.gov.my