19 June 2014

Posted by CF Nur Farizan on June 19, 2014


Mahu ku bersama
Mahuku kesana diri ku tetap disini lagi


Waktu tak bicara
Lama terasa seakan terhenti mengiringiku


Tenanglah duhai Jiwa, tebarkan tulus doa
Ku kepadanya, 


saat ku tiada Tuhan, jaga dia untukku
Kalaku masih jauh


Bagai menghitung resah
Berkepingan berderaian


Tuhan, jaga dia untukku
Selamanya ku ada, mencipta syurga bersama
Menyayangi mendampingi dia


Terbangkan diriku,
Bersayap seribu biar detik menjadi laju


Langit pun mendengar
Jadi penawar mengusir debar jatuh ke dasar


Tenanglah duhai Jiwa, tebarlah tulus doa
Ku kepada padanya, 


saat ku tiada Tuhan, jaga dia untukku
Kalaku masih jauh

Bagai menghitung resah
Berkepingan berderaian


Tuhan, jaga dia untukku
Selamanya ku ada, mencipta syurga bersama


Menyayangi mendampingi dia


Mungkinkan ini memulakan kita
Lambang cinta ku dan dia


Tuhan, jaga dia untukku
Kalaku masih jauh


Bagai menghitung resah
Berkepingan berderaian


Tuhan, jaga dia untukku


Selamanya ku ada, mencipta syurga bersama
Menyayangi mendampingi dia

Lagu : Jaga Dia Untukku
Artis : Siti Nurhalizasumber : youtube

Terjemahan Jaga Dia Untukku dalam bahasa Trengkas

Mahu (ma) ku (ku) bersama (b) (sma) 
Mahuku (ma) (ku) ke sana (k) (sna) 
diri (dri) ku (ku) tetap (ttp) 
disini (d) (sni) lagi (lgi)


Waktu (waktu) tak (tk) bicara (bcra) 
Lama (l) terasa (t) (rsa) seakan (s) (ak) 
terhenti (t) (hnti) mengiringiku (m) (ngringi) (ku)


Tenanglah (tnang) (l) duhai (duhai) Jiwa (jiwa)
tebarkan (tebr) (k) tulus (tuls) doa (doa)
Ku (ku) kepadanya (k) (.)


saat (saat) ku (ku) tiada (tiada) 
Tuhan (tuhan), jaga (jga) dia (d) untukku (ut) (ku)
Kalaku (kla) (ku) masih (msih) jauh (jauh)


Bagai (bgai) menghitung (m) (hitng) resah (rsah)
Berkepingan (b) (kpingn) berderaian (b) (draian)


Tuhan (tuhan), jaga (jga) dia (d) untukku (ut) (ku)
Selamanya (s) (l) (.) ku (ku)  ada (a), mencipta  (mn) (cpta) syurga (syrga) bersama (b) (sma)
Menyayangi (m) (nyayangi) 
mendampingi (mn) (dampngi) dia (d)


Terbangkan (terbng) (k) diriku (dri) (ku),
Bersayap (b) (sayp) seribu (1000)  biar (biar) detik (detk) menjadi (mn) (jd) laju (lju)


Langit (langt) pun (p) mendengar (mn) (dengr)
Jadi (jd) penawar (p) (nawr) mengusir (m) (ngusr) 
debar (debr) jatuh (jtuh) ke  dasar (k) (dasr)


Tenanglah (tnang) (l)  duhai (duhai) Jiwa (jiwa), tebarlah (tebr) (l) tulus (tuls) doa (doa)
Ku (ku) kepada (k) padanya (pd) (.)


saat (saat) ku (ku) tiada (tiada) Tuhan (tuhan), jaga (jga) dia (d) untukku (ut) (ku)
Kalaku (kla)  (ku) masih (msih) jauh (jauh)

Bagai (bgai) menghitung (m) (hitng) resah (rsah)
Berkepingan (b) (kepngan) berderaian (b) (draian)


Tuhan (tuhan), jaga (jga) dia (d) untukku (ut) (ku)
Selamanya (s) (l) (.) ku (ku) ada (a)
mencipta (m) (cpta) syurga (syrga) 
bersama (b) (sma)

Menyayangi (m) (nyayangi) 
mendampingi (mn) (dampngi) dia (d)


Mungkinkah (mungk) (k)  ini (in) 
memulakan (m) (mla) (k) kita (kt)
Lambang (lambng) cinta (cnta) ku (ku) dan (d) dia (d)


Tuhan (tuhan), jaga (jga) dia (d) untukku (ut) (ku)
Kalaku (kla) (ku) masih (msih) jauh (jauh)


Bagai (bgai) menghitung (m) (hitng) resah (rsah)
Berkepingan (b) (kepingn) berderaian (b) (draian)


Tuhan (tuhan), jaga (jga) dia (d) untukku (ut) (ku)


Selamanya (s) (l) (.) ku (ku) ada (a)
mencipta (mn) (cpta) syurga (syrga) bersama (b) (sma)
Menyayangi (m) (nyayangi) 
mendampingi (mn) (dampngi) dia (d)