17 June 2014

Posted by CF Nur Farizan on June 17, 2014
APAKAH (ap) ( k ) YANG (titik) 
DIMAKSUDKAN (d)  (maksd) (k) 
DENGAN (dn) PENGETAHUAN (p) (ngtahuan) 
? (simbol tanda soal) 
SEBAGAI (sbg)

SEORANG (s) (org) BAKAL(bakl) 
PEMBANTU (p) (bntu)TADBIR (tdbr)
(P/O) (p/o-tanda khas), ANDA (nda) 
AKAN (ak) LEBIH (lb)

BERKEYAKINAN (b) (k) (yakinn) 
JIKA (jk) MEMPUNYAI (mm) (punyai) 
PENGETAHUAN (p) (ngtahuan)

DALAM (dl) BEBERAPA (bbrp) 
BIDANG (bidng) UTAMA (utma) 
SEPERTI (spr) PENGURUSAN (p) (ngursn) 
PEJABAT(pj), 
PENGURUSAN (p) (ngursn)

SUMBER (sumbr) MANUSIA (mus), 
KEURUSETIAAN (k) , 
KESELAMATAN (k) (selamtn )
DOKUMEN (dokumn), 
PENGURUSAN (p) (ngurusn)
KUALITI (kualti)

PERHUBUNGAN (phubngn )
PELANGGAN (p) (langgn), 
TEKNOLOGI (teknolgi) 
MAKLUMAT (makl), 
KEWANGAN (k) (wangn), 
DAN (d) SEBAGAINYA (sbg) (titik).

WALAU (walau) BAGAI (b )
MANA (m) PUN (p), 
JANGAN (jangn) SALAH (slah) 
FAHAM (fahm). 
PENEMU (p) (nmu) DUGA (d) 
TIDAK (td) AKAN (ak) 
BERTANYA (b) (tnya)

SOAL (soal) MENGENAI (m) (ngnai) 
SESUATU (ssuatu) YANG (titik) 
SEMEMANGNYA (s) (mmang) (titik) 
TIDAK (td) DIKETAHUI (d) (k) (tahui) 
CALON (caln). SOALANYA

(soaln) (titik) PASTI (psti) ADA (a) 
BERBEZA (b) (bz) ANTARA (nt) 
CALON (caln) YANG (titik) 
SEDANG (s-kiri) BERKHIDMAT (b) (khidmt) 
DENGAN (dn) CALON (caln)

LEPASAN (lepsn) SEKOLAH (skl)
UNTUK (u) ANDA (nda), SAYA (s-kanan) 
AKAN (ak) MELAYANI (m) (layni) 
KEPERLUAN (k) (prluan) DUA (2) 
KELOMPOK (kelompk),

SAMA (sma) ADA (a) ANDA (nda) 
CALON (caln) YANG (titik)  SEDANG (s-kiri)  
BERKHIDMAT (b) (khidmt)  ATAU (at) 
CALON (caln)  LANTIKAN (lantikn)  BARU (bru).

APAKAH (ap) (k)  PERANAN (perann)  
YANG (titik)  DIMAINKAN  (d) (main) (k)  
OLEH (o)  PERKHIDMATAN (phid)  
AWAM (awam)  KEPADA (k)  NEGARA (na)  

KITA (kt)  PERLU  (prlu) ANDA (nda) 
KETAHUI (k) (tahui)  . IA (i)  AKAN (ak)  
MENJADI (mn) (jd)   ASAS (asas)  
KEPADA (k)  PERANAN  (perann)  
ANDA (nda)  DAN (d)  

ORGANISASI (organissi)  ANDA (nda)  
KEPADA (k) NEGARA (na)  
DALAM (dl) BIDANG-BIDANG  (bidng) (b)  
TERTENTU (t) (tntu) . 
SEMENTARA (semntra)  ITU (it)  

APAKAH (ap) (k)  PROGRAM (progrm)  
DAN (d)  DASAR (dasr)  NEGARA (na)  
YANG (titik) DILAKSANAKAN (d) (laksna) (k)   
OLEH (o)  KERAJAAN (keraj) (n)

? (simbol tanda soal) PERSOALAN (p) (soaln) 
INI (in) AKAN (ak) MELAHIRKAN (m) (lahir) (k) 
PENGETAHUAN (p) (ngtahuan)  LANJUT (lanjt)

TENTANG (tentng) AGENSI (agnsi) 
MANAKAH (mna) (k) YANG (titik) 
DIPERTANGGUNGJAWABKAN (d) (p) (tang) (j) (k) 
OLEH (o)  

KERAJAAN (keraj) (n) UNTUK (ut) 
MELAKSANAKANNYA (m) (laksna) (k) (titik) . 
ENTITI (ntti) YANG (titik) BESAR (bs) INI (in) 
BOLEH (bl )DILIHAT (d) (lihat) DARI (dr) 
PELBAGAI (plbgai) PERSPEKTIF (prspektf).
                 
Like Facebook >>PembantuTadbir<<