5 July 2014

Posted by CF Nur Farizan on July 05, 2014

Koperasi Kakitangan PETRONAS Berhad, juga dikenali sebagai KOPETRO telah diperbadankan di bawah Akta-Akta Koperasi (semakan 1993) pada 30 Oktober 1980 dengan niat yang mulia dan objektif menyediakan bantuan kewangan untuk kakitangan PETRONAS.

Mempelawa untuk mengisi kekosongan jawatan seperti tertera di bawah. Permohonan hendaklah di e-melkan ke hrm@kopetro.com.my
 Tarikh Tutup Permohonan : 01hb Ogos 2014
Laman Web KOPETRO www.kopetro.com.my


Like Page