21 August 2014

Posted by CF Nur Farizan on August 21, 2014Bidang Tugas 

(a) Melayan TYT Yang di-Pertua Negeri, YABhg. Toh Puan dan
     keluarga semasa makan.
(b) Melayan tetamu-tetamu yang datang ke Seri Mutiara.
(c) Mengilatkan barang-barang perak, tembaga dan lain-lain alat
     perkakas serta perabut.
(d) Menghantar surat-surat daripada TYT dan YABhg. Toh Puan
     kepada pegawai-pegawai di pejabat dan sebaliknya di
     pejabat kepada TYT dan Toh Puan.
(e) Membersihkan kawasan-kawasan seperti berikut termasuk
     kipas-kipas angin di tingkat atas Seri Mutiara :-
     (i)   Bilik pejabat TYT dan gym
     (ii)  Tempat TV di antara bilik tidur TYT dan bilik pejabat TYT
          (Bahagian Hadapan)
     (iii) Verendah (Bahagian Hadapan)
(f)  Mengemaskan pakaian Istiadat untuk TYT
(g) Menjaga inventori di Seri Mutiara
(h) Menjalankan lain-lain tugas seperti yang diarahkan dari
     semasa ke semasa oleh TYT, YABhg Toh Puan dan keluarga,
     Setiausaha Sulit, ADC dan Kerani Kanan.

Syarat Kelayakan klik SINI