12 April 2015

Posted by CF Nur Farizan on April 12, 2015
Sebelum ini kita dah pun mempelajari gurisan, penyambungan gurisan, menghilangkan huruf-huruf saksi, latihan menghilangkan huruf-huruf saksi serta terjemahan gurisan.

Ok. Hari ni kita belajar dan ulangkaji sekali lagi sebelum kita sambung ringkasan dalam trengkas. Kita kena fahamkan bagaimana satu-satu gurisan itu dihapuskan.

Apabila gurisan yang bermula dengan perkataan a e i o u di awal dan akhir perkataan gurisan tersebut hendaklah dikekalkan

contoh :

Ibu

Huruf i di awal dan huruf u diakhir
Jadi gurisan ini perlu dikekalkan 

Secara tidak langsung gurisan ini perlu diguris keseluruhan. Untuk perhatian setiap gurisan tidak wajib dihapuskan huruf a e i o u mengikut keadaan huruf tersebut.


Begitu juga apabila kita berjumpa dengan huruf h w y, ia sama fungsi dengan huruf a e i o u

sebagai contoh saya letakkan huruf ini

Harus

Perkataan ini dipermulaan adalah huruf h jadi di sebelah huruf h ada huruf a betul? maka huruf h dan huruf a harus dikekalkan walaupun huruf dipermulaan adalah huruf h.


Latihan ini perlu diterjemahkan dalam bentuk begini.

Saya berikan ayat contoh

harta suci tubuh sihat bala bencana derma 

Di mana anda perlu membuat terjemahan berikut 

harta (harta) suci (sci)  tubuh (tbuh) sihat (sihat) bala (bla) bencana  (bencna) derma (drma) 


Soalan : 

Latihan 1 

Sila terjemahkan 
tambah (tmbah) 

bisnes (   )  agen (   ) staff (   ) utama  (   ) dropship (   ) rekod  (   ) mesej (   ) remeh (   )  jatuh (   ) kekal (   ) urus (   ) bazir  (   ) masa (   ) stok (   ) unit (   )  jual (   )  kredit (   ) dropship (   ) jumlah (   ) gaji (   )  angka (   ) graf (   ) bonus 


Bersambung ..