21 February 2016

Setiap Kesusahan Ada Kesenangan


“Oleh itu, maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. (Sekali lagi ditegaskan): bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan.
– Surah al-Insyirah 94: Ayat 5-6