21 February 2016

Posted by CF Nur Farizan on February 21, 2016

“Oleh itu, maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. (Sekali lagi ditegaskan): bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan.
– Surah al-Insyirah 94: Ayat 5-6


Categories: