23 February 2016

Posted by CF Nur Farizan on February 23, 2016

Anda perlu disiplin diri anda untuk bangun lebih awal, usaha lebih kuat, dan kerja lebih lama untuk menjadi kaya. Kejayaan kewangan amat sukar untuk dicapai sekiranya kita hanya menumpukan pada waktu kerja 8 jam sehari.

Kajian pada golongan yang berjaya dari segi kewangan menurut buku The Milionaires Next Door menunjukkan waktu yang mereka fokus pada kerja-kerja yang penting dan produktif secara purata adalah antara 60 hingga 70 jam satu minggu,

Jika

kerja 7 hari seminggu,
maka orang kaya kewangan kerja 10 jam sehari

kerja 6 hari seminggu,
maka orang kaya kewangan kerja 12 jam sehari

kerja 5 hari seminggu,
maka orang kaya kewangan kerja 14 jam sehariKebanyakan yang mencapai status jutawan memberi tumpuan bekerja secara produktif yang lebih lama melebihi 80 jam seminggu! 
Categories: