26 May 2016

Posted by CF Nur Farizan on May 26, 2016
Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman,

“Sesungguhnya manusia diciptakan bertabiat resah gelisah. Dan apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah dan apabila dia mendapat kebaikan dia amat kedekut, kecuali orang yang mengerjakan solah, yang tetap menjaga solat mereka.” (al-Ma’rij: 19 – 23)

Setelah menyatakan beberapa sifat mereka yang lain lalu Allah SWT berfirman,

“Dan orang yang memelihara solahnya, mereka itu dimuliakan dalalm syurga.” (al-Ma’rij: 34 – 35)
.
.
Terdapat banyak lagi ayat yang berkaitan dengan perintah menunaikan solah dan kelebihan orang yang menunaikan solah serta kemuliaan dan penghormatan untuk mereka.
.
.
Pada hakikatnya, solah adalah suatu kurniaan Allah SWT yang sangat besar. Sebab itu Rasulullah SAW telah bersabda, “Sejuk pandangan mataku dalam solah”. Dengan sebab itulah Nabi Ibrahim khalilullah telah berdoa kepada Allah SWT,
.
.
“Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan solah. Wahai Tuhan kami perkenankanlah doa kami.” (Ibrahim:40)
.
.
Disini seorang nabi yang terkenal sebagai khalilullah (teman setia Allah SWT) pun masih memohon kepada Allah SWT agar dikurniakan ketetapan melakukan solah serta dapat mengerjakannya dengan sebaiknya. Allah SWT sendiri telah memerintahkan penghulu kepada rasul-rasul iaitu nabi-Nya yang tercinta Muhammad SAW dengan perintah-Nya yang berikut,
.
.

“Dan perintahkanlah kepada ahli keluargamu mendirikan solah dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, (sebaliknya) Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa.” (Taha:132)