15 June 2016

Fadhilat Sedekah49.  Sesungguhnya berjayalah orang yang – setelah menerima peringatan itu – berusaha membersihkan dirinya (dengan taat dan amal yang soleh), dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mengerjakan solah (dengan khusyuk), (tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian), bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebik kekal.
.
.
Sesungguhnya (keterangan-keterangan yang dinyatakan) ini ada disebutkan) di dalam kitab-kitab yang terdahulu, iaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Musa a.s . (al-A’la: 14-19)


#FadhilatSedekah